Diensten - rechtspersonen type zaken onderneming bedrijf joint-venture samenwerkingsverbandRieke Consultancy adviseert en begeleidt bij alle notarieel juridische aspecten die met een onderneming, organisatie of privezaken te maken hebben.

Een aantal onderdelen is:
-  Oprichting van een B.V., N.V., Coöperatie of een
    andere rechtspersoon.
-  Oprichting van een stichting of vereniging.
-  Bedrijfsopvolging.
-  Bedrijfsoverdracht.
-  Juridische fusie, aandelenfusie, bedrijfsfusie
    van bedrijven, stichtingen of verenigingen.
-  Juridische splitsing en juridische omzetting van 
    een bedrijf, stichting of vereniging.
-  Ontbinding en liquidatie van een bedrijf, stichting
    of vereniging.
-  Opzetten van joint-ventures of andere
    samenwerkingsverbanden.
-  Aandeleninkoop, -uitkoop, -uitgifte of -overdracht.
-  Reorganiseren en herstructureren van een onderneming en onroerende zaken.
-  Regelingen ter waarborging van de continuiteit van de onderneming.
-  Inventariseren van de bestaande structuur van de onderneming, evalueren en adviseren bij riskmanagement en continuiteit.
-  Testamenten, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten, estate-planning.


Disclaimer
Algemene voorwaarden