Oprichting B.V. sinds 1 oktober 2012 - Rieke Consultancy Rieke Dwarkasing specialist ondernemingsrecht Doetinchem oprichting B.V. statutenwijzigingVanaf 1 oktober 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd. Het huidig B.V.-recht maakt het voor ondernemers eenvoudiger om een besloten vennootschap te beginnen. Zo hoeft er geen startkapitaal van € 18.000,-- meer te worden gestort, maar volstaat een eurocent voortaan. Daarnaast komt de bank- en accountantsverklaring te vervallen en is er meer vrijheid bij het invullen van de statuten. 
Wilt u een B.V. oprichten, dan is de B.V. met 1 dag opgericht en is de inschrijving in het Handelsregister de volgende werkdag een feit. Met het afschrift van de akte van oprichting en het uittreksel kunt u bij de bank een rekening openen en bent u en uw B.V. in bedrijf en operationeel.