Is de opvolging geregeld ? - bedrijfsopvolging, certificering, regelingen vangnet als de dga wegvalt, nabestaanden en de ondernemerEen succesvolle bedrijfsoverdracht  begint met een gedegen en tijdige voorbereiding.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle stakeholders: de zakelijke als de prive belangen, de bank, de werknemers en de visie en missie van de potentiele opvolgers.
De wensen van de ondernemer zijn daarbij het uitgangspunt bij de voorbereiding op de bedrijfsoverdracht.

Is de ondernemer nog niet toe aan overdracht, dan nog is er reden om na te gaan of en hoe de continuiteit kan worden gewaarborgd, mocht de ondernemer komen weg te vallen. 
Goed verzorgd achterlaten van de nabestaanden is het uitgangspunt bij de advisering van continuiteitsregelingen en voortzetting van de onderneming.