Een sparring partner! - adviseur sparring partner boekhouder accountant fiscalist advocaat bankier zakelijke dienstverlener second opinion
Wilt u 't met mij hebben over uw cliënt voor wiens bedrijf of organisatie wijzigingen notarieel moeten worden doorgevoerd? Wilt u dit doen zonder de verplichting om de opdracht voor het verzorgen van de notariële akte(n) eerst te verstrekken?
Heeft u behoefte aan een second opinion, of wilt u de conceptakte(n) van de notaris van uw cliënt laten beoordelen?
Dat kan!
Met ruime ervaring in het notariaat, gespecialiseerd in Ondernemingsrecht kan ik u inzicht geven in de vereiste notariële akten, procedures en termijnen die daarbij in acht genomen dienen te worden.
Tevens kan ik u inzicht geven in de benodigde bescheiden en de verschotten en leges.

Uw belang en dat van uw cliënt staan hierbij centraal. Ik kom ook graag naar u toe en ben buiten de reguliere kantoortijden beschikbaar voor spoedzaken!

Na een kennismaking en inventarisatie, geef ik u een schematische uiteenzetting van de juridische structuur en de notariële juridische aspecten. Samen met u wordt voor uw cliënt de meest optimale structuur gekozen en wordt de route naar die structuur helder uiteengezet.

We spreken van tevoren met u het tarief door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Voorop staat het wederzijds respect voor elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid, informeel collegiaal contact, betrouwbaarheid en prettige samenwerking.

Ik bied u de mogelijkheid om een  gratis gesprek aan te vragen.
Neem gerust contact met mij op om een vrijblijvende afspraak te maken en doe uw voordeel!
Wenst u alleen een of meer notariële akten concreet door mij te laten verzorgen, dan maak ik op verzoek (vooraf) een offerte.

Ga hiervoor naar contact voor bereikbaarheidsgegevens.