Disclaimer -De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Door de veranderende wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie, of kan de verstrekte informatie anderzins niet (meer) compleet, accuraat of actueel zijn.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies van welke aard dan ook. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Het gebruik van op deze website verstrekte informatie geschied geheel voor risico van de gebruiker.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets mag van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Rieke Consultancy.